Loading...
Forside20182019-01-03T08:37:54+00:00

HVEM ER VI

Fosen IKT er felles driftssenter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene. Driften er fra ASP-drift opp til full drift av IKT-systemene i en kommune. Fosen IKT har i dag 8 faste ansatte, 2 lærlinger og 1 vikar – og har sine lokaler i 2. etasjen i Rissa Rådhus. Vi skilter med høy kompetanse i et bredt fagfelt, og leverer en solid driftsplattform til våre kunder.

  • Full skyløsning – Jobb fra hvor som helst

  • Alle typer enheter – Mobil, pad, laptop…

  • Single sign-in – Automatisk innlogging der hvor det er mulig

  • Katastrofegjenoppretting – Automatisk off-site backup

  • Tilgjengelig fra hvor som helst – Jobb fra der du ønsker

  • Automatisk backup – Vi tar vare på din data

SKALERBAR TEKNOLOGI.

Våre gamle lagringsløsninger er fra HP og vår helt nye SVC løsning fra IBM.

Alle servere er 100% virtualisert med VMware. Vi har i dag oppunder 300 servere i drift, fordelt på 7 hoster. De fleste systemer kjøres på MS Windows server 2008R2 eller 2012, men vi har enkelte systemer på Linux-platformen.

Brannmurer og sikkerhet testes av eksternt sikkerhets-selskap.

Les mer

SISTE

INNLEGG.

Ledig stilling: Lærling (2018)

Lever din søknad her: https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3429704199&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1&culture_id=NB-NO Søknadsfrist: 02.04.2018 Vi søker etter en engasjert og motivert elev som vil gjennomføre læretiden sin ved Fosen IKT. Læretiden starter i august 2018. Fosen IKT er felles driftssenter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale [...]

FOSEN-SKYEN
FOR FOSEN KOMMUNENE.

Våre ansatte