Serverrom og systemer

Serverrom og systemer
Serverrom og systemer2017-11-24T13:21:02+00:00

Back Camera

Serverrom og systemer

Vi har lagt mye tid i å utvikle et stabilt og sikkert serverrom.

 

Vi har et godt flertall med rackskap, men etter vi startet med virtualisering er det stort sett 3 av de som er i bruk pr. i dag.

Resterende av plassen kan brukes til lab eller utleie.

Serverrommet har to kjølemoduler, hvor den ene står som backup for den andre. Begge har også mulighet for nødkjøling ved feil.

All strøm går gjennom UPS med automatisk innkobling av aggregat ved strømstans.

Ved brann utløses inhergen-gass som kveler flammene.

En hver feil på kjernesystemene varsler vakttelefon automatisk.

 

Våre gamle lagringsløsninger er fra HP og vår helt nye SVC løsning fra IBM.

Alle servere er 100% virtualisert med VMware. Vi har i dag oppunder 300 servere i drift, fordelt på 7 hoster. De fleste systemer kjøres på MS Windows server 2008R2 eller 2012, men vi har enkelte systemer på Linux-platformen.

Brannmurer og sikkerhet testes av eksternt sikkerhets-selskap.