Har du problemer med pålogging?

Ta kontakt med lokal IKT kontakt på din skole, eventuelt kontaktlærer for å få hjelp med brukernavn og passord.