Fosen IKT small white logo

Drift og utvikling av Fosen kommunene

48 11 49 99

Hjemmekontor

Jobb hjemmefra?

Teamviewer

Trenger du hjelp?

Webmail

Les din e-post

Office365

Hjelp til Office365

Digitaliseringsstrategi

Mål

  1. Vi skal implementere nasjonale felleskomponenter i det tempoet de blir tilgjengelig.
  2. Vi skal ha en-til-en relasjon med hver enkelt innbygger gjennom alle livets faser.
  3. Tjenestene skal finne innbyggerne, ikke motsatt.
  4. Ansatte kan utføre alt administrativt arbeid digitalt uavhengig av sted.
  5. Elever kan gjennomføre all undervisning digitalt uavhengig av sted.

Kort om oss

Fosen IKT er felles driftssenter for de samarbeidende kommunene på Fosen samt interkommunale selskaper eid av Fosen-kommunene. Driften er fra ASP-drift opp til full drift av IKT-systemene i en kommune.

Fosen IKT er organsiert etter vertskommunemodellen og kan derfor kun ta oppdrag fra kommuner, kommunale- og interkommunale selskaper. Private selskaper og enkeltpersoner kan ikke benytte konsulent tjenester fra Fosen IKT.

The Team

Våre ansatte

Fosen-Skyen

Visste du at Fosen IKT å betrakte som en sky-leverandør?

Vi leverer datatjenester fra eget serverrom til andre kommuner.