Fosen IKT

Digitaliserer

Prosess

Vi kan ta en prosjektledende rolle i prosesskartlegging, eller kan bistå andre fag-grupper med kartlegging.

Prosessene tegnes opp og dokumenteres. Ofte ser vi at prosessene kan halveres ved å fjerne unødvendig rutiner eller informasjon.

Automasjon

Vi startet med RPA (Robotic Process Automation) i 2018. RPA egner seg svært godt til automatisering av gamle fagsystemer som ikke har noe API (data-til-data kommunikasjon).

I 2019 startet vi med Flow og har pr. mars testet bestillingsskjema for automatisk opprettelse av Office 365 team. Løsningen ble bygget med Office 365 Power Apps og Flow.

Utvikling

Vi har i lang tid utviklet egne tjenester og automasjoner, som f.eks. bestillingsskjema for ny IKT-bruker som automatisk opprettes i AD og gir riktige tilganger.

Fremover vil vi satse mer på utvikling av integrasjoner, basert på standard fagapplikasjoner og hyllevare.

Monitor Code

Fremgang på noen av våre prosjekter

Merk at dette er Fosen IKT sin fremgang på prosjekter. At vår jobb er ferdig, betyr som regel ikke at hele prosjektet er ferdig. I enkelte prosjekt, så kan endring, oppdatering og registrering av data være en stor jobb etter den tekniske løsningen er på plass.

Utlegg

Fremgang
100%

Nå kan du legge inn utlegg i AgressoWeb, og man trenger ikke å benytte papirskjema som tidligere.

Ny-ansatt

Fremgang
95%

Ny-ansatt er et større prosjekt for å håndtere flyten med nye ansatte. Målet er å automatisere alt, fra IKT-bruker til lønn og tilganger – basert på at ansatt/leder skriver inn informasjon på en plass.

Fremgang
100%

Vi bytter kvalitetssystem fra Evry RiskManager. Nytt system blir splittet opp i to deler, Avvik (fra KF) og Dokumenthåndtering (egen SharePoint). Les mer.

Fremgang
100%

Min Side fra Acos vil gi innbyggere større oversikt over sine kommunale tjenester. Les mer.

Barnehage

Fremgang
100%

Denne er stort sett løst av barnehagene selv, gjennom Visma Flyt Barnehage. Målet var bedre søknad på barnehageplass, samt håndtering av bilder og kommunikasjon med foreldre.

Skole

Fremgang
45%

Mål om bedre løsninger mellom skole og hjem. F.eks. tre-veis kommunikasjon, mellom begge foreldre/foresatte og skole.

Siste nytt innen digitalisering