Fosen IKT

Digitaliserer

Prosess

Vi kan ta en prosjektledende rolle i prosesskartlegging, eller kan bistå andre fag-grupper med kartlegging.

Prosessene tegnes opp og dokumenteres. Ofte ser vi at prosessene kan halveres ved å fjerne unødvendig rutiner eller informasjon.

Automasjon

Vi startet med RPA (Robotic Process Automation) i 2018. RPA egner seg svært godt til automatisering av gamle fagsystemer som ikke har noe API (data-til-data kommunikasjon).

I 2019 startet vi med Flow og har pr. mars testet bestillingsskjema for automatisk opprettelse av Office 365 team. Løsningen ble bygget med Office 365 Power Apps og Flow.

Utvikling

Vi har i lang tid utviklet egne tjenester og automasjoner, som f.eks. bestillingsskjema for ny IKT-bruker som automatisk opprettes i AD og gir riktige tilganger.

Fremover vil vi satse mer på utvikling av integrasjoner, basert på standard fagapplikasjoner og hyllevare.

Monitor Code

Fremgang på noen av våre prosjekter

Utlegg

Ny-ansatt

Fremgang
100%
Fremgang
65%

Utlegg var tidligere en grønn lapp som ble utfylt for hånd. Denne ble deretter sendt med intern post til Fosen Lønn, som igjen skannet og utbetalte utlegg.

Dette var en tidligere en tung prosess som krevde både papir og post.

I en plan om å robotisere denne prosessen med RPA, kom vi frem til at denne kunne løses med prosessverktøy som allerede var tilgjengelig i Agresso.

Vi bygger om hele ny-ansatt prosessen, hvor det bygges nye systemer, sammen med eksisterende for full automatisering.

Vi brukes Acos Flyt for å kjøre prosessen, sammen med egen utviklet brukerdatabase som sørger for at ny ansatt blir registrert riktig på tvers av systemer.