Utvikling

Vi har kompetanse for utvikling av tjenester, både fullverdige applikasjoner, integrasjoner og det som måtte være av utfordringer.

Portal / Intranett

Fosen IKT portal (FIP) startet som et enkelt telefonsøk i AD, i 2010. Dette var et bedre løsning enn telefonliste på Word-dokument som fantes den gang.

Portalen utviklet seg deretter til at enkelte personer fikk tilgang til å bytte passord på brukere mot AD, for å minske henvendelser til vår helpdesk. Denne tjenesten ble utviklet videre med organisasjonskart og ledere, for å gi riktig tilgangstyring.

I dag er portalen en ganske stor applikasjon, men moduler som:

  • Intranett med vegg, lenker og selvbetjeningstjenester.
  • Helpdesk
  • Enkel prosjektstyring med oppgaver
  • CMDB (knyttet til AD og Zabbix)
  • Tjenestekatalog med prisfordeling på kommunene. Prisgrunnlaget går på bl.a. servere, lisenser, lagringsplass, CPU og minne.
  • Timebank for inn- og utstempling, beregning av feriedager, fleksitid, osv…
  • Møte-modul, for innkalling og referat på møter
  • FAQ / Hjelp
  • Nettbutikk

WiFi Gjesteportal

I forbindelse med oppsett av Ubiquiti trådløst, ga det oss en mengde muligheter fremfor tidligere leverandør av trådløst. En av disse var muligheten for å bygge egne tjenester rundt trådløstnett, som gjeste-pålogging.

Gjesteportalen kjøres på egen server, som bruker flyttes til dersom kontrolleren oppdager at man ikke er autorisert. Gjesteportalen lar deg da logge inn med AD-bruker eller SMS-autentisering.