Min Side

Fosen-kommunene var tidlig ute med en Min Side-tankegang, som fikk navnet Rett-på-Sak. Her fikk innbyggere se hele sin saksgang på et og samme sted.

Min Side nå vil være en hyllevare levert av Acos, hvor innbyggerne kan få mer informasjon – og ikke bare sakshistorikk. Eksempler på dette kan være oversikt over faktura, samt knapp for utsettelse av faktura.

Illustrasjon av Min side fra Acos.

Min Side vil også være en inngangsportal til alle andre tjenester som tilbys av kommunen. Eksempelvis sømløs overgang til Min Helse, Visma Barnehage og lignende – hvor man ikke behøver å logge inn på nytt.

Status

11.02.2019 Ferdigstilling

Min side er nå ferdig og lansert på hjemmesidene til Indre Fosen. Det gjenstår nå komponenter som skal fylle Min side med informasjon fra forskjellige kommunale tjenester. Dette er en langvarig prosess over flere år, hvor det vi dukke opp litt og litt ettersom de utvikles.

Som standard finner man skjema til kommunen, samt at vi har lagt på lenke til Barnehage og Nabolaget (Meld feil).

Pr. 03.02.2019 har som mål om å ferdigstille grunninstallasjon av Min side til denne datoen. Det betyr Min side uten integrasjoner, da disse er avhengig av tredjepart.

31.01.2019 Statusmøte med Acos

Grunnet juleferie, sykemelding og kommunesammenslåing for både oss og Acos, har prosjektet ligget litt på hvil. Samt at det ventes på integrasjon fra tredjepart for å få til første utkast.

Avtale for Min side ble ikke signert før denne dagen.

12.11.2019 Integrasjon

Avtale-inngåelse om utvikling av integrasjon mellom Min side og Unit4 Agresso. Integrasjonen vil bestå av et enkelt REST-API mot Min side, som kan hente ut faktura for innbyggere, samt gi de mulighet for å søke om utsettelse av faktura.

01.11.2019 Videomøte med Acos

Enighet om at vi går for løsningen og starter prosjektet.

15.08.2019 Avklaringer med Acos

Avklaringer i forhold til tid, utvikling av integrasjon og fordeling av kostnader med Acos – da vi blir en pilot i forhold til oppsett mellom Min side og Unit4 Agresso.

27.06.2019 Møte med Acos og Evry

Møte for å diskutere mulighetene for evt. integrasjon mellom Acos sin Min side og henting av faktura fra Unit4 Agresso.

06.05.2019 Tilbud på Min side

Vi mottok tilbud på Min Side fra Acos i mai, hvor vi også fikk en demo av løsningen. Min Side da var relativt ny og hadde ikke støtte for å vise bl.a. faktura fra det fagprogram vi benyttet (Unit4 Agresso).

2018

En skissert demo av Min side ble presentert i flere møter utover dette året. Demoen var noe vi på Fosen IKT har laget som en funksjonell design-demo.

På bakgrunn av respons fra ledere og fagpersoner, vedtok vi å utforske videre om mulighetene for en Min side.

Etter flere runder på forskjellige kommuneseminar og leting rundt om, var Min side for kommunene i start-gropen. Enkelte kommuner hadde utviklet mye selv og hadde flotte løsninger, men dette var i utgangspunktet en dyr løsning som ikke var hyllevare.